praktický lékař pro dospělé v Praze

MUDr. Rožková Eliška, Cervenmed s.r.o.

Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10
tel. do ordinace : 776757331
https://moje.sestraemmy.cz/-/rozkova

mudr.rozkovaeliska@gmail.com (preferujeme však kontakt cestou https://moje.sestraemmy.cz/-/rozkova)

Ošetření a vyšetření praktickým lékařem

 • Diagnostika a terapie akutních onemocnění
 • měření CRP a INR na přístroji CUBE ( metoda POCT)
 • Terapie chronicky nemocných pacientů, včetně dispenzarizace pacientů s diabetem 2.typu
 • Pravidelné preventivní prohlídky každé 2 roky
 • Diagnostika a terapie vertebrogenních potíží ( mobilizace nárazem, měkké techniky )
 • Laboratorní odběry v ordinaci - odběry krve, moči, bakteriologické stěry
 • Očkování - povinné i nepovinné po domluvě a dle potřeby pacienta
 • Péče o pacienta v domácím prostředí na základě indikace lékařem
 • Pracovně lékařské služby
 • Komplexní přístup k léčbě bolesti 
 • Lékařka ordinuje plynně i v anglickém jazyce
 • Ošetření nepojištěných pacientů za přímou úhradu
 • Prohlídky k vyplnění tiskopisů na žádost pacienta
 • Přístroj EKG přímo v ordinaci
 • Měření cukru v krvi glukometrem
 • TOKS ( test okultního krvácení do stolice)

 

Úkony nehrazené pojišťovnou jsou zpoplatněny podle ceníku Cervnemed s.r.o. a jsou platné od 2.3.2023